Belediyeler


Güvenli Mahalleler için Zumbara

Zumbara kişilerin birbirleri ile paylaşımda bulunarak sağlıklı topluluklar oluşturmalarını sağlayan bir paylaşım ağıdır.

Zumbara ile kendi kendine yeten mahalleler kurularak, mahallede yaşayan kişilerin topluluklarında katılımcı olmaları sağlanır.

  • Bireylerin katılımını arttırır
  • Güvenli ve sağlıklı topluluklar oluşturur
  • Yaratıcı ve yenilikçi bir projedir
  • 33 ülkede lokal hükümetler tarafından desteklenen bir sistem desteklenmiş olur

Zumbara’nın servisleri hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Zumbara’ya güvenen kurumlar:

Basın:

Support Zumbara