Bilgelik Çemberi


Alternatif ekonomilerin, yaşadığımız ekonomik, çevresel ve ruhsal kriz döneminde yeni bir ekonomi ve ilişki modeline dair deneyler olmasından dolayı önemli bir görevinin olduğuna inanıyoruz. Çok farklı alanlardaki bir çok faktör tarafından etkilenen sistem içerisinde bu deneyin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi adına farklı disiplinlerden vizyoner insanların oluşturduğu ‘bilgelik çemberimiz’den destek alıyoruz.

 • Martin Simon

  Martin Simon

  Kurucu
  Martin sosyal aktivist, yazar ve İngiltere Zaman Bankası’nın kurucusudur. Katılımcılık, karşılıklılık ve sosyal adaletin tutkulu savunucularındandır. Uzmanlık alanları ekonominin özü, tekrar-üretilebilirlik ve gönüllülüğün 21. yüzyıl için tekrardan tanımlanmasıdır. ABCD Avrupa’da fakülte üyesi ve Nurture Development UK’nin ortağıdır.

 • Shilpa Jain

  Shilpa Jain

  Genel Direktör
  Herkesin adil ve dengeli bir hayata kavuşması amacıyla kurulmuş olan YES! dünya çapında bireysel, bireylerarası veya sistematik olarak çalışanları biraraya getiren, değişim, dönüşüm için işbirliği yapmalarını sağlayan ve onlara ilham veren bir oluşum. Bu görevden önce Shilpa 10 yılını Hindistan Udaypur’daki Shilkshantar: The Peoples’ Institute for Rethinking Education and Development, <www.shikshantar.in> ile birlikte öğrenme aktivisti olarak ve iki yılını da Other Worlds’ün Eğitim ve Destek Programı koordinatörü olarak geçirdi.

 • Uygar Özesmi

  Uygar Özesmi

  Genel Direktör
  Uygar 25 yıldır çevre ve sivil toplum aktivisti. Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı, Vatandaş Bilimi - KuşBank projesini hayata geçirdi. Türkiye’de ilk olarak Karadeniz STK'ları ve yönetim kurulu üyeliği yaptığı TÜRÇEK ile KarDoğa-Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu'nun kuruluşunu sağladı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin de kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden olan Uygar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda New York'ta çevre uzmanı olarak çalışmış, TEMA Vakfı genel müdür’lüğü yapmıştır. GREENPEACE Akdeniz genel direktörü görevini yürüten Uygar ayrıca Dünya'daki Sivil Toplum Çatı örgütlerinin federasyonu olan CIVICUS yönetim kurulu üyesidir. 100’e yakın bilimsel yayını olan Dr. Özesmi’nin Yasak Meyve: Cehennemden Çıkış adlı bir kitabı da vardır.

 • Michel Bauwens

  Michel Bauwens

  Kurucu
  Michel P2P Vakfı’nın kurucularından ve şu anki başkanıdır.Kolektif üretim, yönetim ve mal- mülk konusunda global bir araştırma grubu ile birlikte çalışmaktadır.

 • Suat Özçağdaş

  Suat Özçağdaş

  Kurucu
  Suat yıllarca sivil toplum örgütlerinde çalıştıştıktan sonra Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan TEGV-Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın gönüllü ağını yönetti. Şu anda kendi kurduğu Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’nde çalışmaktadır. Merkezin amacı , sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük, sivil toplum kapasite geliştirme ve kurumsal gelişim alanlarında sosyal inovasyon çalışmaları yapmaktır ve bu alanlarda toplumsal araştırmalar, veri tabanları ve yayınlar gerçekleştirmek üzere biraraya gelen bir grup akademisyen ve sivil toplumcudan oluşmaktadır.

 • Mathew Slater

  Mathew Slater

  Topluluk Değişim Birimi Mühendisi
  Matthew bir alternatif ekonomi birimleri tutkunu ve topluluk yaratma konusunda bilgisayar programları geliştiren, dağıtan ve kar gütmeyen bir kuruluş olan CommunityForge’un kurucusudur. 500 den fazla topluluğa kendi ekonomi birimlerini geliştirmede destek olmuştur.

 • Stephanie Rearick

  Stephanie Rearick

  Proje Koordinatörü
  Stephanie müzisyen, aktivist ve Dane County Zaman Bankası’nın kurucusu ve başkanıdır. Buradan başlayarak ekonomimizi temelden tamir edecek daha geniş çalışmalara yönelmiştir. Yeni projesi Dünya İçin Zaman’la, zaman bankalarını ve diğer karşılıklı kredi sistemlerini, tamamlayıcı ekonomik birimleri ve kooperatifleri dünya çapında biraraya getirmeyi amaçlamaktadır.

 • James Toole

  James Toole

  Danışman
  James Uluslararası Gençlik Vakfı’nda danışman, Minnesota Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü üyesi ve Compass Enstitiüsü’nün başkanıdır. Uzmanlık alanları sosyal buluşlar, servisle öğrenme, gençlik liderliği, sosyal girişimcilik, tasarım düşünürlüğü, eğitim reformu, sistem düşünürlüğü, akran danışmanlığı, profesyonel öğrenme toplulukları ve organizasyonel değişimdir.

 • Filiz Telek

  Filiz Telek

  Sosyal Sanatçı
  Filiz, amacı insan bilincinin evrimine katkıda bulunmak ve insan ruhunda olasılıkların ve kutsal olanın varlığını uyandırmak olan bir yazar, şair, seyyah, grup süreçleri ve diyalog kolaylaştırıcısı ve sosyal girişimcidir. Bu amacına, kendi yolculuğunu paylaşarak, yazarak, insanları diyalog ortamında biraraya getirerek ve kolektif öğrenme ve yaratıcılık süreçleri tasarlayıp kolaylaştırarak ulaşmaya çalışır. Filiz göçebe yaşayan ve amacı insan bilincinin evrimi olan bir toplum sanatçısı, gezgin,sosyal mucit, Dünya aktivisti ve topluluk organizatörüdür. Kendisi şimdilerde Cesur Yeni Dünya Projesi ile kendini ve dünyayı dönüştüren kişi ve toplulukların ilham verici hikayelerini aktarıyor.

 • Ozan Sönmez

  Ozan Sönmez

  Yönetici
  Ozan kariyerine denetim danışmanlık alanında başladı, daha sonra Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden birinde finans ve denetim/raporlama fonksiyonlarını yönetti. Bilgi MBA direktor yardımcısı olarak özellikle iş ve ortaklıklar geliştirme alanında calıştı ve girişimcilik ve kobi yönetimi dersi verdi. Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma hedeflerini destekleyen Küresel İlkeler Sözleşmesinin gönüllü destekçisi oldu ve pek çok kişi ve STK'ya bu konuda egitimler verdi. Temel becerisini bir katalizör olmak olarak tanımlayan Ozan, geniş bir ilgi ve iş ağı içinde bulunan kişileri, kurumları ve insiyatifleri hızla katma değer yaratan ortaklıklara sürüklemekten mutluluk duyuyor.

 • Begüm Erenler

  Begüm Erenler

  Zumbara.com kullanıcısı
  Begüm Zumbara’nın ilk ve en aktif kullanıcılarından biridir. Zumbara topluluğunun gelişiminin bir tanığı ve katılımcısı olarak topluluk oluşturmada bir ilham kaynağı olmuştur. Kurduğu DalyanKids insiyatifi ile Türkiye’nin değişik yerlerinde çocukların çevre bilincini geliştirmeye yönelik kamplar düzenlemektedir.

 • İpek Aral Kişioğlu

  İpek Aral Kişioğlu

  İnsan Kaynakları Danışmanı
  İpek insan kaynakları danışmanı, insan kaynakları eğitmeni ve ödül almış bir insan kaynakları blog yazarıdır. Bu alandaki uzun kariyeri insan kaynakları sistemlerinde birçok sorumluluk, yeniden yapılandırma ve tasarım, geliştirme ve uygulamayı kapsamaktadır.

 • Charles Eisentstein

  Charles Eisenstein

  Yazar
  Charles kendini yeni dünyanın doğuşuna adayan bir yazar ve hatiptir. Zamanımızdaki kriz üzerine çalışmalar yapmış ve ‘Kalplerimizin Bize Mümkün Olduğunu Söylediği Daha Güzel Bir Dünya’ için çalışmaktadır. Ayrılık yerine dayanışmayı vurgulayan ve bu yeni ekonomi ve para sistemine geçiş sürecinde bilinçteki dönüşümün de birlikte gelmesini vurgulayan birçok kitap yazmıştır. Son kitabının adı ‘Kutsal Ekonomi’dir.

 • Billy Bicket

  Billy Bicket

  Topluluk Temelli İnovasyon Yöneticisi
  Billy uzun zamandır yenilikçi, yaratıcı topluluklar destekçisidir. 2005’ten beri kâr amacı gütmeden çalışanların internet ağındaki sosyal değişim potansiyelini kullanmalarına yardım etmektedir. Billy, program ve servis geliştirme alanındaki 20 yıllık deneyimini kamu ve özel sektörde kullanmaktadır. San Francisco’daki TechSoup Global’a bağlı Topluluğa Dayalı İnovasyon (Community-Driven Innovation) bölümünün başkanı olarak özel bir yaratıcı gruba liderlik yapmaktadır. Bu grup hedef odaklı sosyal yaratıcılık projelerinin ve sosyal yararcılık organizasyonlarının hızlandırılması için çalışmaktadır.

Support Zumbara