Gizlilik AnlaşmasıZUMBARA.COM tüm ÜYE’lerinin kişisel bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensibi doğrultusunda koruyan çevrimiçi bir alışveriş platformu olmayı hedeflemektedir. Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgiler kişisel bilgi olarak tanımlanmaktadır.

ZUMBARA.COM Gizlilik Politikası, ÜYE’lerinin vermiş olduğu bilgilerin kullanılma amacını ve sitenin kullanılma şeklini içermektedir. ZUMBARA.COM, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri işbu "Gizlilik Politikası" ile "Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ZUMBARA.COM aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

ZUMBARA.COM, ÜYE’lerinin Hızlı ve kolay erişim sağlaması, ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için,  bir takım bilgiler ÜYE’lerin onayı doğrultusunda, kendilerine ait üyelik hesabında saklanmaktadır.

Bu bilgiler sadece ÜYE’lerce verilmiş olunan erişim izini ve ÜYE’lerin alacağı hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır.

ÜYE’lerin sisteme girdiği sitenin amacı kapsamında umuma arz edilen bilgileri hariç olmak üzere tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyeler değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. ZUMBARA.COM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; Gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ZUMBARA.COM, ÜYE’lerinin vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun önlemlerle (ÖRNEK…COMODO SSL, 3D Secure) desteklenmektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.ZUMBARA.com ’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ZUMBARA.COM’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ZUMBARA.COM için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ZUMBARA.COM’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

ZUMBARA.COM, SİTE dâhilinde başka sitelere link verebilir. ZUMBARA.COM, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ZUMBARA.COM, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE’yi gizlilik politikasının maddelerine ya da yasalara aykırı olarak kullanıldığını tespit ederse ve yahut yetkili mercilerden bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse KULLANICILAR ve ÜYELER ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu gizlilik politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

www.ZUMBARA.com Gizlilik Politikasına gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

Support Zumbara