Kullanım Sözleşmesi


www.zumbara.com

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan hizmetler ZUMBARA Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca "ZUMBARA" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi ZUMBARA olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ZUMBARA’ya aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını ZUMBARA gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi, ZUMBARA tarafından işbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. ZUMBARA, bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: ZUMBARA tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2.  ÜYE: ZUMBARA'dan her hangi bir surette sağladığı hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ZUMBARA'ca üyelikleri onaylanarak, kabul edilen gerçek veya tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı ÜYE’ye verilmez.

2.3. KULLANICI: ZUMBARA web sitesini ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresinde ZUMBARA'ca onaylama mesajı gönderilmesi ile ZUMBARA’nın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve zaman zaman kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle ZUMBARA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: ÜYE’ nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1.   ZUMBARA’nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle ZAMAN BANKASI şeklinde adlandırılan; kullanıcıların, yapmayı sevdikleri şeyleri başkaları için yapması, yapmayı istedikleri şeylerin başkalarından öğrenilmesi, tüm bu bilgi ve beceri trampasının bedelinin zaman birimi ile ölçülmesi, değişim aracı olarak kullanılan zaman biriminin hesaplarda tutulması, ilgi alanları benzer kişilerle tanışarak paylaşıma açık bir topluluğun oluşturulmasıdır. Üyeler, ayrıca, alışveriş veya elektronik ticaret veya diğer bilgilendirici hizmetlerden de faydalanabilir.

3.2.   Zaman bankası sitemi; kendisine üyelik davetiyesi muhtelif şekilde ulaştırılan kimsenin aldığı davetiye ile sisteme girmesi, sisteme giren kişinin kendisinden, ilgi alanlarından, almak ve vermek istediği servislerden bahsederek profillerini oluşturması, sistemin eşleştirme özelliği ve gelişmiş arama kutusu ile birbirine yardım edebilecek kişilerin eşleşmesini sağlaması, kişilerin ilgilerini çekebilecek servisleri bulmaları veya girilen servislerden ilham alarak kendisine yeni ilgi alanları geliştirmesine yardımcı olur. Servisi alan kişi, servisi veren kişiye ödeme yapar, servise yorumda bulunur ve servisi değerlendirir. Değerlendirme ve yorumlar sistemdeki diğer kişiler tarafından da görünür durumdadır. Dileyen kişi grup çalışması oluşturabilir. Böylece mini sınıf çalışmaları düzenlenerek, 1 kişinin bilgisinden veya tecrübesinden topluluktaki daha fazla kişinin yararlanması sağlanır. “Zumbara.com”un sosyal bir ağ olarak dizayn edilmesi ve diğer sosyal ağ ve web siteleri ile bağlantıları sayesinde alınan/verilen servisler, beğenilen servisler ve servis değişimlerini topluluktaki kişilerin kendi ağlarına yaymalarını sağlar.

3.3.   ZUMBARA, herhangi bir sebepten veya herhangi bir sebep olmaksızın, üyelere bildirerek veya bildirmeyerek, üyelere karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı ile ilgili değişiklik yapma, bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar. ZUMBARA, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş ve ÜYE tarafından da kabul edilmiş addedilir.

3.4.   SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için KULLANICI’ların ZUMBARA tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ZUMBARA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.   ZUMBARA, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ZUMBARA'nın, SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.2.   ZUMBARA, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.3.   ZUMBARA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. SİTE üzerinden, ZUMBARA' nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ZUMBARA'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. ZUMBARA bu tür link verilen web sitelerine erişimi her zaman kesebilir.

.4.   KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE ’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ZUMBARA sorumlu değildir.

4.5.   SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ZUMBARA’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ZUMBARA çalışanlarının ve yöneticilerinin, ZUMBARA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ZUMBARA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. Site içeriğine kullanıcı tarafından; maddi kazanç içeren, şiddeti özendiren, nefreti teşvik eden, reklam içeren, spam niteliğindeki, haklara zarar veren içerik barındıran, Zumbara topluluğunda hoş karşılanmayan içeriği barındıran içeriğin işlenmesi halinde, ihlale konu içerik Zumbara tarafından silinebilir.

4.6.   ÜYE’lerin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.zumbara.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle,  ZUMBARA tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE' nin ZUMBARA hizmetlerinden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

4.7.   SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ZUMBARA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.zumbara.com sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ZUMBARA'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.  

4.8.   İşbu SİTE’nin sahibi ZUMBARA’dır. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu ZUMBARA’nın ya da ZUMBARA’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ZUMBARA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, ZUMBARA hizmetlerini, ZUMBARA bilgilerini ve ZUMBARA’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ZUMBARA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ZUMBARA’nın yazılı izni ile mümkündür. ÜYE, ZUMBARA’da sunulan hizmetlere, belirlenen usuller dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ZUMBARA’nın ve 3. kişilerin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları maliyetleri, avukatlık ücretlerini veya tazminatları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.   ZUMBARA, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ZUMBARA aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma, reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ZUMBARA ÜYE’lerin bilgilerini ve içeriklerini dilediğinde uygun göreceği başka bir web adresine taşıma hakkına sahiptir

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ZUMBARA için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ZUMBARA’ nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.10. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ZUMBARA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ZUMBARA;  ZUMBARA hizmetleri,  bilgileri, ZUMBARA telif haklarına tâbi çalışmaları, ZUMBARA ticari markaları, ZUMBARA ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.11. ÜYE, ZUMBARA’nın sunduğu hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda doldurduğu bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğunu, vermiş olduğu bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul, beyan ve taahhüt  eder. ÜYE, taklit etmek amacıyla başkasının adını, gerekli izne sahip olmadan, üye dışındaki herhangi bir kişinin hukuken sahip olduğu bir adı, “Kullanıcı Adı” olarak seçemez, kullanamaz. Bu durumlarda, ÜYE’nin kaydı reddedilebilir, iptal edilebilir.

4.12. "Şifre" sadece ÜYE tarafından bilinir. ÜYE’ler diledikleri zaman şifrelerini değiştirebilirler. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla ÜYE’lerin sorumluluğundadır. ZUMBARA şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Şifre unutma hallerinde ÜYE tekrar şifresini kullanabilmek için “şifremi unuttum” bağlantısını seçerek kullanmakta olduğu şifresinin daha önceden verdiği elektronik postasına gönderilmesini sağlayabilir. ÜYE, web sitesinin hizmetlerini kullanmasıyla belirlenmiş olan üyelik şifresinin kullanılması hususunda meşru olarak yetkili olduğunu, hizmetlerin seçiminde, hizmetlerin kullanımında, alışveriş yaparken ve web sitesine her girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, ZUMBARA hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir verinin tamamıyla kendi bilgisi ve isteği dâhilinde olduğunu, bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlarda ÜYE,  uğrayabileceği zararlardan dolayı ZUMBARA'dan tazminat talep edemez.

4.13. ZUMBARA ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve ZUMBARA tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden ZUMBARA sorumlu tutulamaz.

4.14. Üyeliğin iptal edilmesi işlemi, ÜYE tarafından www.zumbara.com adresi üzerinden yapılabilir. Bu işlem ÜYE’nin site içeriğinde hesap bilgilerini deactive (pasif ) hale getirmesi ile mümkündür. Üyeliği pasif hale gelen ÜYE’nin bilgileri site içeriğinde paylaşılmaz. . Üyeliğini pasif hale getiren KULLANICI bu işlemin geri dönüşünün ancak üyelik bilgileri ile siteye girip ÜYE’liğini aktif hale getirmesi ile mümkün olduğunu kabul eder.  ÜYE’nin kendisi tarafından pasif hale getirilen hesabına ait her türlü kaydı, ZUMBARA silip silmemekte veya işbu sözleşme içeriğinde belirlenen şekilde kullanıp kullanmamakta serbesttir. ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.15. ÜYE, 3.kişilerin bilgisayarlarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, kanunlara göre postalanması yasak olan içeriği ve zincir e-posta, virüs vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan e-postaları yollamamayı, ZUMBARA’da sunulan hizmetlere, belirlenen usuller dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ZUMBARA'nın ve 3. kişilerin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları maliyetleri, avukatlık ücretlerini veya tazminatları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt  eder.

4. 16. Site içeriğine kullanıcı tarafından her türlü yolla işlenen, maddi kazanç içeren, şiddeti özendiren, nefreti teşvik eden, reklam içeren, spam niteliğindeki, haklara zarar veren içerik barındıran, kanunlarca ve Zumbara topluluğunda hoş karşılanmayan içeriği barındıran içeriğin işlenmesi halinde, ihlale konu içerik Zumbara tarafından silinebilir.Zumbara kullanıcıları bu gibi ihlal durumlarını engellemek için her türlü mesajı okuma ve değerlendirerek modere etme yetkisine sahiptir ve yolladığı içeriğin bu tarz bir denetime tabi olduğunu, içeriğin Zumbara tarafından silinebileceğini ÜYE, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ZUMBARA, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ZUMBARA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile ZUMBARA’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. ZUMBARA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE’ ler, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ZUMBARA’nın ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder. Belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konularında ÜYE, yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. DEVİR

ZUMBARA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8. TEBLİGAT ADRESLERİ

ZUMBARA kimseden peşinen e-posta adreslerini istememektedir. ÜYE olma hali bunun istisnasıdır. Ancak ÜYE’nin, ZUMBARA’ya bildirdiği e-posta adresi işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli e-posta adresi olarak kabul edilir.

ÜYE, iletişim bilgilerindeki değişikliği yazılı olarak ZUMBARA’ya, bu talebi doğduktan sonra yahut da herhangi bir ÜYE’lik işlemi için gerektiğinde 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılacak gönderilerin ve isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

ZUMBARA tarafından ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim, e-postanın ZUMBARA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ZUMBARA işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” ve “Üyelik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ZUMBARA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ZUMBARA'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"  ve “Üyelik Sözleşmesi”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ZUMBARA’nın, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ZUMBARA tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülüğe girer. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ZUMBARA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.  Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

Support Zumbara