Üniversiteler


Zumbara ile Yaşayan Kampüsler

Zumbara’nın güvenli online platformu üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını para yerine zaman ile karşılamalarını sağlar. Üniversite öğrencileri arasında bulunan bilgi, beceri, yetenek ve tecrübelerin listelenmesini sağlayarak üniversitedeki zenginliği ortaya çıkarır.

Üniversite öğrencilerinin katılımcı olmalarını ve sağlıklı ve güvenli topluluklar oluşturmalarını sağlar.

  • Öğrencilerin ve çalışanların tasarruf yapmasını sağlar
  • Üniversitede bulunan yetenek ve ihtiyaçları görünür kılar
  • Üniversite kampüsünde paylaşım ve katılımı arttırır

Zumbara’nın servisleri hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Zumbara’ya güvenen kurumlar:

Basın:

Support Zumbara